Als je je tijdens een ijsperiode aanmeldt, geldt de bevestigingsmail als voorlopig bewijs van lidmaatschap. Dit bewijs geeft toegang tot de ijsbaan.
Het is mogelijk om een gezin middels één formulier op te geven, maar het geniet de voorkeur om voor ieder lid een apart formulier in te vullen. Dat scheelt onze ledenadministatie veel werk.