procedure op het ijs

T.a.v. de regels op de Uithof zijn er belangrijke wijzigingen.

De baan wordt opgedeeld in 3 stroken, te weten een uitrijstrook, een duur- annex (glij)startstrook en de binnenste ring voor het snelle werk. Tevens komen er 2 startvakken (pilonnen) halverwege het rechte stuk.
De uitrijstrook zal worden afgezet met pilonnen, daar dient men achter te blijven. De voordelen zijn, dat de trainers zich tussen de pilonnen kunnen opstellen en daarmee hun pupillen beter waarnemen en dat er meer ruimte op het ijs komt om echt te schaatsen. IJVP zal voor de Za1 de pilonnen plaatsen.
Bovendien komen aan de boarding zakken te hangen, waarin beschermers en bidons kunnen worden opgeborgen.
Door de Initiatiefgroep schaatsTrainers Uithof (ITU) is binnen de BC-vergadering deze nieuwe procedure vastgelegd in een document: Procedure tijdens trainingen op de Uithof.

Deze procedure wordt dit seizoen direct ingevoerd.