Vertrouwenscontactpersoon

Binnen IJsvereniging Pijnacker vinden wij het heel belangrijk om voor iedereen een veilig en positief sportklimaat te creëren. Hieronder lees je, hoe wij de sociale veiligheid van onze leden willen borgen. We gaan specifiek in op het thema grensoverschrijdend gedrag, wat te doen als je hiermee te maken krijgt.

Visie:
IJsvereniging Pijnacker wil een schaatsvereniging zijn waarbinnen de sociale veiligheid voor alle leden is geborgd. Binnen onze vereniging is daarom geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waarin  we elkaar aan durven te spreken als de sociale veiligheid in het gedrang komt. Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, dan weten we hoe te handelen.

Doel:
We gaan de gedragsregels die horen bij de sociale veiligheid in seizoen ’23-’24 actualiseren en doen dit in dialoog met onze vertrouwenspersonenen, trainers, begeleiders en rijders.

We koppelen onze visie en bijbehorende gedragsregels aan het lidmaatschap van onze vereniging opdat al onze leden, trainers en begeleiders met ingang van seizoen ’24-’25 deze onderschrijven.

We zorgen ervoor dat alle trainers en jeugdschaatsbegeleiders met ingang van seizoen ’24-’25 beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG).

Minderjarige jeugdbegeleiders ondertekenen onze gedragsregels.

Wat hebben we al geregeld?
Binnen de IJsvereniging Pijnacker zijn er twee vertrouwenspersonen die je kan benaderen bij grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport?
Elke vorm van gedrag of toenadering, die door de persoon die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om verbale, non-verbale, fysieke of digitale gedragingen van die ander.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)
De VCP is een eerste aanspreekpunt, mocht je iets willen melden/bespreken.
Bij IJVP zijn er 2 VCP: Mariken Veenman en Sjoerd Stockmann.

Melden of bespreken van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag
Heb jijzelf iets vervelends meegemaakt?
Als jijzelf iets mee hebt gemaakt – dat voor jou over jouw grenzen ging – kun je ervoor kiezen om dit met je trainer, begeleider of (één van) van de VCP te bespreken. Trainers, begeleiders of vertrouwenscontactpersonenen zullen luisteren naar jouw verhaal en samen met jou het probleem verkennen. Samen met jou wordt er vervolgens gekeken naar eventuele vervolgstappen.

Heb je vermoedens van grensoverschrijdend gedrag door anderen?
Het kan ook zijn, dat je vermoedens hebt van grensoverschrijdend gedrag door anderen binnen de club. Ook dan kun je contact met de trainers, begeleiders of vertrouwenscontactpersonen opnemen voor een gesprek.

Contactgegevens:
De contactgegevens van trainers en begeleiders worden jaarlijks aan iedere actieve schaatser doorgegeven. Onze vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.