Algemene Ledenvergadering: 4 juni

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het beleid dat in het afgelopen jaar is gevoerd. Zo worden het jaarverslag en de jaarrekening besproken, maar wordt ook vooruitgekeken met de begroting voor het nieuwe jaar. Het bestuur is ook van plan een update van de statuten van IJVP voor te leggen - die zijn voor het laatst herzien in 1986 en zijn dringend aan een opfrisbeurt toe. Allemaal formele, maar belangrijke zaken voor de vereniging. 

Na het formele deel van de vergadering wil het bestuur graag op een meer informele wijze met de leden in gesprek over de toekomst van de IJVP. Wat willen we bijvoorbeeld op de langere termijn met de natuurijsbaan doen - nu het helaas minder vaak vriest? Hoe kunnen we ons fijne clubhuis - de Tinteltent - het beste benutten? Welke ambitie hebben we als vereniging - streven we naar hoge sportieve prestaties of ligt de focus vooral op gezelligheid? Wat is onze maatschappelijke rol in Pijnacker? Allemaal thema’s waar alle leden een mening over kunnen hebben - en die meningen en visies halen we graag op in rondetafel gesprekken, om ze vervolgens een plekje te kunnen geven in onze plannen voor het komende jaar!

Kortom: noteer dinsdag 4 juni, 20:00 vast in je agenda en praat met ons mee over onze vereniging!

NB - eerder is een andere datum voor de ALV gecommuniceerd. Omdat het voltallige bestuur graag aanwezig wil zijn hebben we moeten besluiten de vergadering iets te verschuiven naar 4 juni.