IJ.V.P. VIERT EEN GESLAAGD JUBILEUMFEEST

Op vrijdag 14 februari j.l. vierde IJ.V.P. het feit dat de ijsvereniging 125 jaar geleden is opgericht. Ze maakten er een geweldig feest van in het Parochiehuis.

Oud-bestuursleden en andere leden die zich in het verleden (en sommigen nog steeds!) uitzonderlijk voor de vereniging hebben ingezet werden van harte welkom geheten door de huidige bestuursleden.

Ook de Wethouder van Sport bezocht de jubilerende vereniging. Er werden prachtige verhalen uitgewisseld en herinneringen opgehaald. Met een terugblik op het legendarische toneelstuk speciaal geschreven voor en opgevoerd tijdens het 100-jarig bestaan en een slideshow met leuke foto’s en filmbeelden van de afgelopen jaren werd het een fijne ‘receptie’.
Hierna volgde een heerlijk buffet, met de nieuw binnengekomen gasten waren er inmiddels ruim 100 deelnemers!

Tijdens het buffet werden Corrie en Joop de Hoog flink in het zonnetje gezet.
 

Zij hebben zich heel veel jaren ongelooflijk ingezet voor de vereniging en daar werden zij nu gepast voor bedankt met een erelidmaatschap.

Het avondprogramma was zeer gevarieerd: een leuke ‘petje op, petje af’ quiz (in elkaar gezet door Ad Overdevest en Wim v.d. Weerd), een videoboodschap van Jutta Leerdam (2 dagen later werd zij wereldkampioen!), herhaling van de film en de foto slideshow, het gezamenlijk zingen van een nieuw clublied

(geschreven en voorgezongen door Martine en Hans Voerknecht).

Nog een erelidmaatschap (voor Ingrid v.d. Helm) en de fantastische band Spamm die zorgde voor een swingend slot.

Met de komst van een zo’n 200 leden en oud-leden kunnen we stellen dat dit jubileumfeest ‘bijzonder geslaagd’ was, aldus de jubileumcommissie. En het jubileumjaar van IJ.V.P. gaat nog even door: op 13 juni a.s. wordt er een ‘outdoor challenge’ met BBQ georganiseerd voor leden en oud-leden van alle leeftijden. Zet die datum alvast in je agenda en houdt de website, ijvp.nl, in de gaten.