De vergaderstukken hieronder kun je openen of downloaden om te printen

1. Agenda ALV met toelichting

2. Notulen ALV 2023

3. Jaarverslag IJVP 2023

4. Balans 2023

4. Exploitatie 2023

4b. Verslag Kascommissie 2023

7. Begroting 2024-2025

8. Voorstel Statutenwijziging

LET OP.  De stukken zullen niet geprint worden voor de vergadering. Breng de stukken zelf mee (elektronisch of geprint).